Najnovšie objekty v našej správe

Mlynarovičova 4

Betliarska

Rastislavova 1

Koceľová 18,20

Pri starej prachárni 3, Bartoškova 3,5

Pri vinohradoch 269 H,I a J,K

( Račany Bianco )

Rastislavova 3

Osadná 10,12,14

Mestská 1,3,5

Čiernovodská

Šustekova 17-19

Šustekova 21-23

Holekova

Benediktiho

Sedmokráskova

Pionierska

Strojnícka

Jaskový rad

Mateja Bella

Pribišová

Povraznícka

Bjorsonová

Trnavská 74, 74a, 74b, 74c, 74d, 74e, 74f (Domino stavba roka 2009)

allianz ista logo

Nadštandardný režim prevádzky

Zahŕňa všetky služby štandardu a navyše poskytuje osobitné služby za dohodnutých podmienok.

  • domovnícke služby
  • stráženie objektu
  • manažment financovania rozsiahlejších opráv a investícií na zveľadenie majetku (zateplenie objektu, výmena okien, vyregulovanie vykurovacieho systému a pod.)
  • organizovanie výstavby nadstavieb, vstavieb a dostavieb objektov ako aj rekonštrukcií bytov
  • osobitné právne a poradenské služby
  • služby elektronickej a poštovej komunikácie a kopírovacie služby
  • zriadenie občasnej prevádzkovej kancelárie v prevádzkovanom objekte (pri kapacite nad 100 bytov)