Najnovšie objekty v našej správe

Mlynarovičova 4

Betliarska

Rastislavova 1

Koceľová 18,20

Pri starej prachárni 3, Bartoškova 3,5

Pri vinohradoch 269 H,I a J,K

( Račany Bianco )

Rastislavova 3

Osadná 10,12,14

Mestská 1,3,5

Čiernovodská

Šustekova 17-19

Šustekova 21-23

Holekova

Benediktiho

Sedmokráskova

Pionierska

Strojnícka

Jaskový rad

Mateja Bella

Pribišová

Povraznícka

Bjorsonová

Trnavská 74, 74a, 74b, 74c, 74d, 74e, 74f (Domino stavba roka 2009)

allianz ista logo

Poradenstvo

Spoločnosť Blaho-byt, spol. s r. o. vykonáva poradenskú činnosť najmä v predmete svojej činnosti.
Poskytujeme poradenstvo pre:

  • spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov - v správe majetku, pomáhame metodicky a prakticky pri zakladaní spoločenstiev, vrátane vypracovania základných dokumentov spoločenstva
  • vlastníkov bytov v otázkach vlastníckych práv
  • vypracovávame základné dokumenty riadneho medziľudského spolunažívania a zachovania dobrých mravov v domoch, jedná sa najmä o domové poriadky a iné normy zabezpečujúce ochranu vlastníckych práv
  • bytové domy či spoločenstvá ktoré chú zmeniť doterajšieho správcu či formu správy