Poradenstvo

Spoločnosť Blaho-byt, spol. s r. o. vykonáva poradenskú činnosť najmä v predmete svojej činnosti.
Poskytujeme poradenstvo pre:

  • spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov – v správe majetku, pomáhame metodicky a prakticky pri zakladaní spoločenstiev, vrátane vypracovania základných dokumentov spoločenstva
  • vlastníkov bytov v otázkach vlastníckych práv
  • vypracovávame základné dokumenty riadneho medziľudského spolunažívania a zachovania dobrých mravov v domoch, jedná sa najmä o domové poriadky a iné normy zabezpečujúce ochranu vlastníckych práv
  • bytové domy či spoločenstvá ktoré chcú zmeniť doterajšieho správcu či formu správy
Návrat hore

Informácia

Spoločnosť sa presťahovala od 1.3.2021 do nových priestorov v Petržalke.

Vyšehradská 4