Na stiahnutie

Vyhláška 630/2005 Z.z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Zákon o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 321/2014 Z.z.

Zákon o ochrane pred požiarmi 314/2001 Z.z.

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 182/1993 v plnom znení

Cenník služieb ODS

Vzor čerpania FO

Návrh zmluvy o výkone správy

Vysvetlenie vyúčtovania

Ponuka správca nehnuteľností

Ponuka ekonómka nehnuteľnosti

Návrat hore

Informácia

Spoločnosť sa presťahovala od 1.3.2021 do nových priestorov v Petržalke.

Vyšehradská 4